Goran Gilić

Goran je po zanimanju samostalni računovođa i inženjer sigurnosti i zaštite na radu. Svoju karijeru započeo je kao administrator – blagajnik u Školi za montažu instalacija i metalnih konstrukcija Zagreb. Nakon toga tri godine je radio u poduzeću Trgo fortuna d.o.o. u skladištu i logistici, te u odjelu nabave. Od 2016. do 2020. godine radio je u A1 Hrvatska d.o.o. kao multi skill agent u odjelu za privatne i male poslovne korisnike. Goran također ima završene tri godine Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Početkom 2021. godine Goran se pridružuje Maverick timu kao back office specijalist.

  • Share: